image1

مایع دستشویی پاکناز

 • مایع دستشویی پاکناز با رایحه نارگیل 500 گرمی
 • • شستشوی مناسب
 • • دارای ماده نرم کننده (ماده پلی مری) همراه با ph طبیعی پوست جهت لطافت دو چندان
 • • دارای ماده ضد باکتری جهت از بین بردن هر چه بهتر میکروب ها و باکتری های خطرناک
 • مایع دستشویی پاکناز با رایحه اقیانوسی 2000 گرمی
 • • شستشوی مناسب
 • • دارای ماده نرم کننده (ماده پلی مری) همراه با ph طبیعی پوست جهت لطافت دو چندان
 • • دارای ماده ضد باکتری جهت از بین بردن هر چه بهتر میکروب ها و باکتری های خطرناک
 • مایع دستشویی پاکناز با رایحه زیتون 3750 گرمی
 • • شستشوی مناسب
 • • دارای ماده نرم کننده (ماده پلی مری) همراه با ph طبیعی پوست جهت لطافت دو چندان
 • • دارای ماده ضد باکتری جهت از بین بردن هر چه بهتر میکروب ها و باکتری های خطرناک