image1

مایع ظرفشویی پاکناز

مایع ظرفشویی رایحه توت فرنگی

700 گرمی

مایع ظرفشویی رایحه پرتقال

700 گرمی

مایع ظرفشویی رایحه لیمو

700 گرمی

مایع ظرفشویی رایحه جاسمین

700 گرمی
 • مایع ظرفشویی پاکناز با رایحه لیمو 700 گرمی
 • • قدرت پاک کنندگی بالا: حذف کامل و سریع چربی ها بدلیل مخلوط سورفکتانت های آنیونیک، نانیونیک، آمفوتریک
 • • غلیظ و با صرفه: ویسکوزیته بالا به جهت وجود الکترولیت ها، سورفکتانت ها و آلکانول آمید های مناسب در فرمولاسیون
 • • کف کنندگی بالا: پایداری کف ایجاد شده بدلیل مواد پایدار کننده کف و افزایش غلظت
 • • Ph خنثی و عدم سوزش پوست: ph خنثی دارد و حساسیت پوستی را کم می کند
 • • آبکشی آسان : کف ایجاد شده روی ظرف به راحتی پاک می شود
 • • رایحه خوش

مایع ظرفشویی رایحه انار

700 گرمی
 • مایع ظرفشویی پاکناز با رایحه انار 1000 گرمی
 • • قدرت پاک کنندگی بالا: حذف کامل و سریع چربی ها بدلیل مخلوط سورفکتانت های آنیونیک، نانیونیک، آمفوتریک
 • • غلیظ و با صرفه: ویسکوزیته بالا به جهت وجود الکترولیت ها، سورفکتانت ها و آلکانول آمید های مناسب در فرمولاسیون
 • • کف کنندگی بالا: پایداری کف ایجاد شده بدلیل مواد پایدار کننده کف و افزایش غلظت
 • • Ph خنثی و عدم سوزش پوست: ph خنثی دارد و حساسیت پوستی را کم می کند
 • • آبکشی آسان : کف ایجاد شده روی ظرف به راحتی پاک می شود
 • • رایحه خوش
 • مایع ظرفشویی پاکناز با رایحه گل های جاسمین 2000 گرمی
 • • قدرت پاک کنندگی بالا: حذف کامل و سریع چربی ها بدلیل مخلوط سورفکتانت های آنیونیک، نانیونیک، آمفوتریک
 • • غلیظ و با صرفه: ویسکوزیته بالا به جهت وجود الکترولیت ها، سورفکتانت ها و آلکانول آمید های مناسب در فرمولاسیون
 • • کف کنندگی بالا: پایداری کف ایجاد شده بدلیل مواد پایدار کننده کف و افزایش غلظت
 • • Ph خنثی و عدم سوزش پوست: ph خنثی دارد و حساسیت پوستی را کم می کند
 • • آبکشی آسان : کف ایجاد شده روی ظرف به راحتی پاک می شود
 • • رایحه خوش
 • مایع ظرفشویی پاکناز با رایحه بلوبری 3750 گرمی
 • • قدرت پاک کنندگی بالا: حذف کامل و سریع چربی ها بدلیل مخلوط سورفکتانت های آنیونیک، نانیونیک، آمفوتریک
 • • غلیظ و با صرفه: ویسکوزیته بالا به جهت وجود الکترولیت ها، سورفکتانت ها و آلکانول آمید های مناسب در فرمولاسیون
 • • کف کنندگی بالا: پایداری کف ایجاد شده بدلیل مواد پایدار کننده کف و افزایش غلظت
 • • Ph خنثی و عدم سوزش پوست: ph خنثی دارد و حساسیت پوستی را کم می کند
 • • آبکشی آسان : کف ایجاد شده روی ظرف به راحتی پاک می شود
 • • رایحه خوش